Πισω

Silkfab

Website Design

Κατασκευή ιστοσελίδας για τα διαμερίσματα Airbnb Silkfab

Λογότυπο Silkfab με ασπρόμαυρη φωτογραφία της Αθήνας απο πίσω
VISIT WEBSITE

Τα διαμερίσματα Airbnb του Silkfab στην Αθήνα παρουσιάζονται αναλυτικά και με μοναδικό τρόπο στην εσωτερική σελίδα του καθενός απο αυτά με πολλές και εξαιρετικές φωτογραφίες που θα τραβήξουν τα βλέμματα των επισκεπτών. Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες φωτογραφίες με σκοπό να αποδοθεί η ιδιαίτερη αίσθηση της παλιάς Αθήνας και έγινε μια αναφορά στην πλούσια ιστορία της περιοχής γύρω απο τα διαμερίσματα. Η ιστοσελίδα έχει πληροφοριακό περιεχόμενο με τις σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες. Προσαρμόζεται πλήρως σε όλες τις οθόνες με έμφαση στην ταχύτητα και στην συνολική εμπειρία του χρήστη.

Επίδειξη branding και ιστοσελίδας Silkfab 1
Επίδειξη branding και ιστοσελίδας Silkfab 2
Επίδειξη branding και ιστοσελίδας Silkfab 3
Επίδειξη branding και ιστοσελίδας Silkfab 4
Επίδειξη branding και ιστοσελίδας Silkfab 5

Επικοινωνια

Επιλέξτε λόγο επικοινωνίας